Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren
IMG-1368
IMG_2873
IMG_2846

Informatie over de school

In allerlei verschillende documenten is de informatie van onze school beschikbaar. Wanneer u op één van de linken klikt, wordt het betreffende document geopend.

Vakantierooster
Voor het schooljaar 2019-2020 ziet het vakantierooster er als volgt uit:

Herfstvakantie 

14-19 oktober 2019 

Kerstvakantie 

23 dec 2019- 3 jan 2020 

Voorjaarsvakantie 

24 - 28 feb 2020 

Goede Vrijdag 

10-apr-20 

2e Paasdag 

13-apr-20 

Meivakantie  

20 apr – dinsdag 5 mei 2020 

   

5-mei 2020 

Hemelvaart 

21 + 22 mei 2020 

2e Pinksterdag 

1-jun 2020 

Zomervakantie 

13 juli - 21 aug 2020 

 

donderdag 5 december middag vrij 
 
studiedagen: 
dinsdag 1 oktober 2019 
maandag 2 december 2019 
woensdag 12 februari 2020 
vrijdag 10 april 2020 Goede Vrijdag) 
woensdag 20 mei 2020 (voor hemelvaart) 
donderdag 11 juni 2020 

 

Schoolgids
In deze schoolgids staat alle belangrijke informatie over onze school.

Ondersteuningsplan 2019
Hierin staat weergegeven welke ondersteuning wij kunnen bieden en hoe we e.e.a. in de school georganiseerd hebben. 
Wanneer bij aanmelding van leerlingen blijkt dat het moeilijk wordt om de ondersteuning  te bieden, kan dit een reden zijn om een leerling niet aan te nemen.

Vervoerklapper
In de vervoerklapper staat verwoord hoe we op onze school het leerlingenvervoer organiseren en bekostigen

Aanmeldingsformulier leerlingen

Oudertevredenheidspeiling
Eens per twee jaar houden we een oudertevredenheidspeiling.
Dit document geeft een overzicht van de uitslag daarvan.

Jaarverslag 2018

BVL
Onze school heeft sinds 2008 het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL). In een beleidsstuk hebben we de schoolorganisatie en het beleid beschreven. De uitwerking bestaat uit verkeerslessen in de klas, praktische verkeerseducatieprojecten zoals het praktisch verkeersexamen, een verkeersveilige schoolomgeving en verkeersveilige school – thuisroutes, en betrokkenheid van ouders bij verkeerseducatie.