Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren
IMG-1368
IMG_2873
IMG_2846

Informatie over de school

In allerlei verschillende documenten is de informatie van onze school beschikbaar. Wanneer u op één van de linken klikt, wordt het betreffende document geopend.

Schoolgids
In deze schoolgids staat alle belangrijke informatie over onze school.

Ondersteuningsplan 2019
Hierin staat weergegeven welke ondersteuning wij kunnen bieden en hoe we e.e.a. in de school georganiseerd hebben. 
Wanneer bij aanmelding van leerlingen blijkt dat het moeilijk wordt om de ondersteuning  te bieden, kan dit een reden zijn om een leerling niet aan te nemen.

Vervoerklapper
In de vervoerklapper staat verwoord hoe we op onze school het leerlingenvervoer organiseren en bekostigen

Aanmeldingsformulier leerlingen

Oudertevredenheidspeiling
Eens per twee jaar houden we een oudertevredenheidspeiling.
Dit document geeft een overzicht van de uitslag daarvan.

Jaarverslag 2018

BVL
Onze school heeft sinds 2008 het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL). In een beleidsstuk hebben we de schoolorganisatie en het beleid beschreven. De uitwerking bestaat uit verkeerslessen in de klas, praktische verkeerseducatieprojecten zoals het praktisch verkeersexamen, een verkeersveilige schoolomgeving en verkeersveilige school – thuisroutes, en betrokkenheid van ouders bij verkeerseducatie.