Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren
IMG_2873
IMG_2811
IMG_2743

Informatie over de school

In allerlei verschillende documenten is de informatie van onze school beschikbaar. Wanneer u op één van de linken klikt, wordt het betreffende document geopend.

Vakantierooster
Voor het schooljaar 2020 -2021 ziet het vakantierooster er als volgt uit:

Herfstvakantie 

19 - 24 oktober 2020

Kerstvakantie 

21 dec 2020- 3 jan 2021

Voorjaarsvakantie 

14 - 18 feb 2021

2e Paasdag

5 april 2021

Koningsdag 

27 april 2021

Meivakantie  

3 -14 mei 2021

  2e Pinksterdag

24 mei 2021

zomervakantie 

23 juli - 3 september 2021

 

Studiedagen
donderdag 1-oktober 2020
maandagmiddag 2-november 12.30 u
woensdag 2-december 2020
maandag 4-januari 2021
dinsdagmiddag 2-februari 12.30 u
donderdagmiddag 4-maart 2021 12.30 u
vrijdag 2-april 2021
dinsdag 6-april 2021
vrijdag 11-juni 2021
vrijdag 2-juli 2021

Schoolgids
In deze schoolgids staat alle belangrijke informatie over onze school.

Ondersteuningsplan 2019
Hierin staat weergegeven welke ondersteuning wij kunnen bieden en hoe we e.e.a. in de school georganiseerd hebben. 
Wanneer bij aanmelding van leerlingen blijkt dat het moeilijk wordt om de ondersteuning  te bieden, kan dit een reden zijn om een leerling niet aan te nemen.

Vervoerklapper
In de vervoerklapper staat verwoord hoe we op onze school het leerlingenvervoer organiseren en bekostigen

Aanmelding leerlingen
Voor het aanmelden van nieuwe leerlingen kan een afspraak gemaakt worden met de directeur, Hannie Sonneveld.

Oudertevredenheidspeiling
Eens per twee jaar houden we een oudertevredenheidspeiling.
Dit document geeft een overzicht van de uitslag daarvan.

Jaarverslag 2018

BVL
Onze school heeft sinds 2008 het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL). In een beleidsstuk hebben we de schoolorganisatie en het beleid beschreven. De uitwerking bestaat uit verkeerslessen in de klas, praktische verkeerseducatieprojecten zoals het praktisch verkeersexamen, een verkeersveilige schoolomgeving en verkeersveilige school – thuisroutes, en betrokkenheid van ouders bij verkeerseducatie.